Есдүгээр сарын 1. 2021-2022 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байна. Энэ хичээлийн жилд нийслэлд төр, хувийн хэвшлийн ерөнхий боловсролын 286 сургууль үйл ажиллагаагаа явуулах юм. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 38.842 сурагч нэгдүгээр ангид элсэж байна.