Нийслэлийн хэмжээнд хамгаалалтад авсан байршил

2021 оны гуравдугаар сарын 21-ний 20:00 цагийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд хамгаалалтад авсан байршил:
1. ЧД: 6 хороо Их тойруу 52 байр
2. ЧД: 3 хороо 20 байр
3. ЧД: 6 хороо 32 байр
4. ЧД: 16 хороо Согоотын 77а гудамж
5. ЧД: 6 хороо 24 байр
6. НД: 5 хороо 71 байр 2 дугаар орц
7. НД: 5 хороо 71 байр 4 дүгээр орц
8. НД: 5 хороо 72 байр 4 дүгээр орц

Нийслэлийн хэмжээнд хамгаалалтад авсан байршил
2021-03-22 09:49:03
Шинэ мэдээ
Санал асуулга