Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохтой холбоотой хүлээлгэх хуулийн хариуцлагыг чангатгалаа

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-аас 2023.12.07-ны өдөр эцэслэн баталсан. Уг хуультай хамт өргөн мэдүүлж баталсан Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохтой холбоотой зөрчил, эрүүгийн хариуцлагад оногдуулах ялын бодлогыг чангатгаж, зарим өөрчлөлт оруулсан байна.
Дээрх хуулиудад орсон зохицуулалтын талаар ХЗДХЯ-ны Захиргааны хэм, хэмжээ акт бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ш.Цолмон, сайдын зөвлөх Д.Мөнх-Эрдэнэ, Эрүүгийн хууль тогтоомжийн уялдаа холбоог хангах, боловсронгуй болгох чиг үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай Ажлын хэсгийн гишүүн, ДХИС-ийн дэд профессор С.Гантулга, Тээврийн цагдаагийн албаны Зөрчил шалгах хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Чинзориг болон холбогдох бусад албаны хүмүүс 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр мэдээлэл өглөө.
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХЭЭ ХАСУУЛСАН ХҮН СОГТУУГААР ЖОЛОО БАРЬСАН ҮЙЛДЭЛ ДАВТАГДВАЛ ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭНЭ
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль, уг хуультай хамт өргөн мэдүүлж, баталсан Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд жолооч эхний удаа согтуурсан, мансуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, эсхүл зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн бол Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400.000 төгрөгөөр торгох, эсхүл 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулах өөрчлөлтийг тусгасан. Өөрөөр хэлбэл, жолооч эхний удаа согтуурсан, мансуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, эсхүл зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн бол шүүхээс баривчлах шийтгэл оногдуулах боломжтой байдлаар хуульчилж, хариуцлагыг чангатгасан.
Харин тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан хүн согтуурсан, мансуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, эсхүл зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн буюу давтан үйлдэлд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр Эрүүгийн хуульд холбогдох өөрчлөлтийг тусгасан байна. Тухайлбал, энэхүү өөрчлөлт оруулсан зохицуулалт хэрэгжиж эхэлснээр тээврийн хэрэгсэл жолооны эрхээ хасуулсан хүн согтуурсан, мансуурсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол 1-3 жил хүртэл хугацаагаар жолоодох эрхийг хасаж, 2.7-14 сая төгрөгөөр торгох, эсхүл 240-720 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэх зохицуулалт орсон байна.
Түүнчлэн Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар автомашины торгуулийг тогтоосон хугацаанд биелүүлсэн бол шийтгэлийг 50 хувиар хөнгөрүүлнэ. Эрх бүхий албан тушаалтнаас оногдуулсан торгох шийтгэлийг хуульд заасан хугацаанд (15 хоног) биелүүлээгүй бол 50 хүртэл хувиар нэмэгдүүлэх зохицуулалт орсон байна.
БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЯЛЫН БОДЛОГЫГ ЧАНГАТГАВ
Эрүүгийн Бага насны хүүхдийг алах болон хүчиндэх гэмт хэрэгт оногдуулах хугацаатай хорих ялын дээд хэмжээ 20 жил байсныг 25 жил болгон нэмэгдүүлж, ялын бодлогыг чангатгасан.
Бүх насаар хорих ял оногдуулахаар (хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохгүй) зааснаас бусад хүүхдийн эсрэг үйлдсэн хүчиндэх, бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэргийг хөөн хугацаа тоолохыг зогсоож, хохирогчийг 18 насанд хүрсний дараа тоолж эхэлнэ
Бага насны хүүхдийг алах, бага насны хүүхдийг хүчиндэх, бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэргийн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн, 22.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 22.4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 22.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан авлигын гэмт хэрэг үйлдсэн ялтанг хорих ялаас хугацаанаас өмнө магадлангаар суллахгүй байх өөрчлөлтийг тусгажээ.
Бага насны хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, хүн худалдаалах гэмт хэргийн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнд өршөөл үзүүлэхгүй байхаар тус тус хуульчилсан талаар мэдээлсэн юм.

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохтой холбоотой хүлээлгэх хуулийн хариуцлагыг чангатгалаа
2024-01-03 13:46:51
Шинэ мэдээ
Санал асуулга